Min studie av Emil Gustafson nu tillgänglig elektoniskt

Min studie  med titeln ”När bryggan slås mellan då och nu. Om Emil Gustafsons (1862-1900) bibelförståelse och bibeltillämpning utifrån dennes Samlade Skrifter”. Björn Svärd 19 november 2017 är nu tillgänglig för fritt bruk.

Ni återfinner den elektroniskt på ”Hem” där mitt kyrkohistoriska material  är samlat.