Einar Billing i pdf-fil

Einar Billing

Min studie ”Förnya för att kunna bevara ett kristet Sverige. Einar Billings (1871-1939) teologiska författarskap refererat och bedömt. (2019)” finns nu tillgänglig som pdf-fil att fritt kopiera. Du hittar den på min hemsida. Det speciella med min studie är att jag inte utgår från Einar Billings folkkyrkotanke. I stället ser jag hans teologiska nyansatser i samhällsbevarandets sammanhang.