Hitta kyrkohistoria och bibelstudier

Kyrkohistoria

Kyrkohistoria hittar Du på hemsidan. Där finns min kyrkohistoriska produktion förtecknad. Till detta kommer att antal manuskript som kan läsas och även kopieras.

Bibelstudier

Mina bibelstudier hittar Du på bloggen. Sedan ett antal år publicerar jag varje vecka ett nytt bibelstudium. Det sker oftast på onsdagar i anslutning till ett bibelstudium hållet i en gudstjänstgrupp i Vivalla Örebro.