Om Gustaf Aulén

En första version av min studie ”Gustaf Aulén ställd mot Gustaf Aulén”. Gustaf Aulén i ”Viva vox och den akademiska religionen ställd mot Gustaf Aulén i min framställning ”Trons livssyn” finns nu tillgänglig elektroniskt. Undersökningen gör anspråk på att vara mer än ett debattinlägg men mindre än en väl avvägd avhandling. Du hittar den under rubriken Hem (kyrkohistoria)