Sambandet fakta och värderingar/tro

För att förstå mina bibelstudier och inlägg har man nytta av denna figur

Sambandet fakta, tro