Bibelstudium i Vivalla den 4 oktober 2017

(Se även nytt inlägg ”Med mina glasögon 2”, 40 17 Två möts, fyra närvarande, minst)

Bibelstudium i Vivalla den 4 oktober 2017

En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb.  2Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp 3tänkte han: ”Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp.”  4Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: ”Mose! Mose!” Han svarade: ”Ja, här är jag.”  5Herren sade: ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.”  6Och han fortsatte: ”Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. (2 Moseboken kap 3 v 1-6)

Änglar är Guds sändebud lär vi oss i notboken till Bibel 2000. Ordet ängel kan i den Heliga Skrift användas om både människor och övernaturliga varelser. En ängel kan ha de mest skilda uppgifter. Gemensamt för bibelns goda änglar är att de står i Guds tjänst. Allt detta erfar vi i samma notbok.

Änglar kan finnas sig på olika avstånd från Gud. Vissa av dessa sändebud från Gud kan befinna sig så nära sin Herre att de blir uppenbarelseformer av Gud. Texten ovan om den brinnande busken är ett exempel på detta. Herrens ängel i eldslågan visar sig vara Gud själv som uppenbarar sig för Mose. Inte bara uppenbarar sig; Gud gav i denna uppenbarelse Mose dennes livsavgörande uppdrag. Han skulle föra sitt folk från slaveri i Egypten till frihet i det utlovade landet.

I andra bibeltexter är avståndet till Gud större, som när Gud enligt 1 Krönikeboken 21 v 15 f sände en ängel till Jerusalem för att sprida död i staden. Här skall ängeln ses som ett Guds straffande vapen. Gränsen är snubblande nära de onda änglarna, tillvarons fördärvsbringande makter, som också är omvittnade i de bibliska texterna.

I bibeln är det gott om änglar med de mest skilda uppdrag och funktioner. Dessa uppdrag och funktioner speglar förutom allt annat även den föreställningsvärld som var aktuell när respektive text tillkom.

Det är för att kompletterar denna teckning gott om himmelska väsen vars uppgift inte är att tjäna människor utan att enbart att ära Gud. Det märker vi när bibeltexternas visioner återger Gud i sitt himmelska majestät.

En god överblick över allt detta ges i utläggningen ”ängel” i uppslagsdelen till bibeln 2000.

Här gäller det för bibelläsaren att hålla tungan rätt i munnen, framför allt inte glömma att ängeln har en grundfunktion och att den är att vara en Guds budbärare. Via de skilda änglaföreställningarna kan sökare, och jag är en av dem, dessutom finna nya vägar att förstå sin bibel.

Bibelkunskap i all ära men livet i Gud är trots allt det viktigaste. Och här har änglar en viktig funktion. De hjälper oss att erfara att tillvaron har ytterligare en funktion, den viktigaste, livet i Gud.

För min del kommer här de mänskliga änglarna in, särskilt de bland dessa som inte har en aning om att de innerst inne är änglar. Nu duger det förstås inte att kalla Jesus en ängel (se Hebr 2), men ändå är han en ängel i den meningen att han för oss tydliggör och levandegör Gud. Om Jesus gäller att han motsvarar ängelns i ovan återgivna berättelse om ”den brinnande busken”. Han är den han förmedlar.

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s