Bibelstudium i Vivalla den 30 juni 2021

(Se även ”Med mina glasögon 6”, ”Maktens hantlangare”)

Bibelstudium i Vivalla den 30 juni 2021

Och han (Johannes) skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett. Luk 1:17

Bakgrund; textordet ingår i ängelns uppenbarelse för prästen Sakarias om att denne skall få en son, Johannes (döparen) och om dennes profetiska uppgift.

Min tillämpning;  den profetiska uppgiften går vidare även efter Johannes döparens uppträdande. Profeten benämns i dag förebild, i sekulära sammanhang influencer. Texten ger mig anledning att reflektera över dagens förebilder jämfört med ängelns. Framför allt vad dennes ord om ett rättfärdigt sinne innebär.

Utläggning

Innebörden i ängelns löften till Sakarias.

1 Att den som utlovas skall vända fädernas hjärtan till sina barn

2 Att de ohörsamma skall ges ett rättfärdigt sinne

3 allt detta därför att folket skall bli berett när Gud slutgiltigt griper in och fullkomnar sin skapelse.

1 Om att fädernas hjärtan skall vändas till barnen.  Inte är det familjesammanhållning i djupare mening  man tänker på när man funderar över  vad våra förebilder i dag betyder. Men nog har våra influencers sätt att leva och vara betydelse för flera än dem själva. Min tes är att de går före i samhällsutvecklingen, att de förstärker tendenser i tiden. Men inte är det förbättrad familjesammanhållning som framtiden pekar mot.

Sen hör det även till saken att det inte riktigt blev som ängeln tänkt sig det i sin profetia. Ängelns profetia om en man som skulle vända fädernas hjärtan till barnen handlade i grunden om att den son Sakarias utlovades skulle  stärka den judiska identiteten på grundval av att Israel var Guds utvalda folk. Johannes må ha fullföljt detta löfte men i nästa steg tog sig utvecklingen en annan vändning. Med Jesus fick såväl familjesammanhållning som utväljelsetanke en ny inriktning.

Därmed är vi inne på på punkt 2 att de ohörsamma skall ges ett rättfärdigt sinne.  Därmed också inne på vad jag i första hand vill säga i detta bibelstudium.

Vad det här handlar om är rättfärdighet respektive ohörsamhet.

Rättfärdighet är i bibeln ett grundbegrepp med bred innebörd. Rättfärdigheten visar sig i såväl detaljen som helheten. Gudstron ingår i det som är rättfärdigt men täcker långt i från hela innebörden. Allt rättfärdigt hör samman i en odelbar helhet. Att säga sig tro på Gud samtidigt leva orättfärdigt skorrar därför illa. Det gör gudstron till tomt tal. Att leva rättfärdigt men samtidigt säga sig inte tro på Gud skorrar i mina öron också illa, dock inte lika illa. Förnekelsen av Gud hos den rättfärdige måste bero på att den rättfärdige inte fått ihop sin bild av Gud, men ändå är uppfylld av denne Gud, eftersom Gud är själva inbegreppet på rättfärdighet.

Vad är det då den rättfärdige skall åstadkomma? Att de ohörsamma får ett rättfärdigt sinne. De ohörsamma är i detta sammanhang de som lever orättfärdigt, det betyder mot det som begreppet rättfärdighet representerar.

Och jag tänker när jag kopplar över till nutid; vilken gigantisk uppgift har inte alla de som begåvats med förmågan att påverka andra. Och vad snett blir inte allting om av rättfärdighet bli tankeschabloner som inte motsvarar rättfärdighetens egentliga innebörd.

Hur illa ställt är det dessutom inte med våra mänskliga förebilder. Det är som om det inte går att uppbringa en enda av Johannes döparens kaliber. Men det betyder å andra sidan att vi får ta ett steg vidare. Och då kommer vi till Jesus. I en tid där det råder brist på goda  förebilder, hur viktigt är det inte då att gå till Jesus som i mina ögon är  rättfärdigheten personifierad.

Punkt 3 om att folket skall vara berett.  Berett på vad? På fullkomningen, den dag då Jesus kommer tillbaka och rättfärdigheten skall fullkomnas. För egen del gäller att jag först då är beredd när jag inser att  rättfärdighet och Jesus är ett och det samma. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s