Bibelstudium i Vivalla den 17 dec 14

(Se även nytt inlägg ”Med mina glasögon” 41 Kvalificerad mobbning. Exemplet SDd)
Bibelstudium i Vivalla den 17 dec 14

(Aposteln Paulus skriver) Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. (Paulus första brev till korinthierna kapitel 4, vers 1)
Som ni märker gör Paulus anspråk på att vara förvaltare av Guds hemligheter. Han gör det i något som liknar ett försvarstal inför församlingen i Korinth.
Men det betyder inte att de kristna korinthierna därför saknade egna andliga insikter och egna skyldigheter. I kristna samman-hang gällde, och gäller då som nu, delade åligganden. Var och en skall ta så mycket ansvar som han eller hon är utrustad för.
Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter var Paulus självbenämning. Den kombinerade titeln passar även oss och då särskilt om vi kopplar samman titlarna och låter den ena förklara innebörden i den andra. Tjänare är vi först och främst, förvaltare sen, och vår ställning som tjänare avgör vårt förvaltarskap.
Det är först som Kristi tjänare vi kan utrustas och bli till förvaltare.
Närhet människor emellan får inte förbehållslöst gå hur långt som helst. Självständigheten får inte hotas. Det duger inte att utplåna sig själv inför andra. Så inte med närheten till Kristus. Honom går det inte att komma alltför nära. Hur det än är med vår hängivenhet till honom förblir han alltid Herre och vi förblir tjänare. Sammanblandning är en omöjlighet. Därför är det fritt fram att hänge sig. Det blir bara bättre ju närmare vi kommer. Åtminstone är det min erfarenhet.
Vad händer då med mig i Kristi närhet? Jag börjar alltmera se på min omgivning med Jesu ögon och Gud blir för mig alltmera Kristi Gud. Likheterna mellan mig och min Frälsare blir alltmera uppenbara.
Det jag ser när jag befinner mig i Kristi närhet är jag satt att ta vara på. Och när jag gör det blir jag förvaltare av Guds hemlig-heter.
Likheten med Kristus öppnar mina ögon för Guds hemligheter. Ja, de nya ögonen är hemligheten, ögon som ser att Guds rike hör samman med tjänande och i slutändan med ett kors.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s