Bibelstudium i Vivalla den 11 november 2015

(Se även nytt inlägg ”Med mina glasögon”. 88 Tillrättalagda gudsord)

Bibelstudium i Vivalla den 11 november 2015

Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er, och att vi förskonas från brottsliga och onda människor – alla har ju inte tron. Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för det onda. 2 Thessalonikerbrevet kap 3 v 1-3

Texterna i mina bibelstudier brukar jag hämta från bibelord från föregående söndags texter. Jag riktar i regel in mig på ord som är svårtillgängliga. Så också idag. Just 2 Thessalonikerbrevet, ett brev som tillskrivs aposteln Paulus, är det lätt att snubbla på. Här ett allmänt råd. När du läser 2 Thessalonikerbrevet, jämför då med det första, och låt det första tyda det andra, inte tvärtom.

Här är det först bönen om att Guds ord skall få anseende som jag hakat upp mig på. Anseende till vad nytta, frågar jag mig. Vill jag att folk skall stämma in i Guds ord därför att ordet säger vad de själva tycker? Långt därifrån. Jesus segrade just när hans anseende var nere i noll. Anseende skall Ordet ha genom sin inneboende kraft. Ordets funktion är i långa stycken att korrigera allmän mening, inklusive min egen mening. Att vara kristen är för mig att ständigt vara beredd att låta sig korrigeras av just Ordet.

Därefter bönen om att förskonas från brottsliga och onda människor som inte har tron. Nog är det sant att det som kännetecknar onda människor är att de inte har tron. Tro har de däremot. Det går inte att leva utan att inom sig vara uppfylld av trosföreställningar. Trosföreställningar är drivkraften till det mesta. Problemet uppstår när trosföreställningarna krockar med verkligheten eller när någon tror på sånt som gynnar honom eller henne själv, men skadar andra. Tron i textens mening däremot härrör från Kristus. Det som kännetecknar troende människor enligt Andra Thessalonikerbrevet är tro på Jesus och på hans frälsningsverk. Texten som föregår den jag just nu utlägger, handlar just om detta. Där förkunnas att vi är kallade att vinna Kristi härlighet. Den som tror på Kristi härlighet känner ingen som helst lust att göra vare sig något brottsligt eller ont.

Trots detta måste vi idag se upp med textens formulering. Den lockar oss att tro att vi som kristna automatiskt har en tro som skiljer oss från andra, där vi är de goda och de andra onda. ”Vi–dom” tänkandet är förvisso nödvändigt. Hur skulle det se ut om alla kristna verkade var för sig? Vi bleve alldeles kraftlösa. Tillsammans kan vi däremot göra storverk. Men ”vi–dom” tänkandet kan också leda till självtillräcklighet. Tron måste därför även i kristna sammanhang prövas. Inte minst den egna tron behöver ständig korrigering. För att få hjälp med denna, som Martin Luther kallar den dagliga omvändelsen, rekommenderar jag inte i första hand läsning av 2 Thessalonikerbrevet. Envisas du trots det att födjupa dig i 2 Thessalonikerbrevet, läs då parallellt det första. Eller när du behöver fördjupa din tro, läs Paulus brev till romarna i sin helhet. Mitt allra bästa råd är förstås att fördjupa sig i evangeliernas Jesus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s