Bibelstudium i Vivalla den 31 maj 2017

(Se även nytt inlägg ”Med mina glasögon 2” 22 17 I vems ärende.)

Bibelstudium i Vivalla den 31 maj 2017

Jesus sade: Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.  Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.   Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.   Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. (Evangelium enl Johannes kap 16 v 12-15)

Texten ovan är ett vittnesbörd från Johannes och kretsen kring honom. Enligt Johannes återger textens ord vad Jesus sade när han tog avsked av sina lärjungar. Här lovar Jesus Andens hjälp när han själv är borta. Det finns också andra vittnesbörd om Anden som beretts plats i bibeln. Där ges Anden delvis andra funktioner än de som här läggs i munnen på Jesus. Både det ena vittnesbördet och det andra får vi överväga och framför allt pröva, öva och tillämpa.

Glöm inte att kristen tro mer än annat är liv. Och livet skall man nog fundera över men det skall framför allt levas. Jesu ord ovan skall alltså tillämpas.

Vad är det då vi skall pröva, öva och tillämpa? Att det är som det står i texten ovan, att Jesus fortfarande är med oss och det via sin förmedlare, den helige Ande.

Tyck inte att det här är hokus pokus. Vilar inte Andar över såväl det ena som det andra. Karl Marx är länge sedan död, men hans Ande vilar fortfarande över förtryckta människor, som tror på det han sade och försöker tillämpa detta i liv och samhälle.

Så också med Jesus. Hans Ande vilar fortfarande över människor som fascinerats av honom och satt honom som riktmärke för sina liv. Själv är jag en av dessa.

Men det där med hela sanningen, eller som det står han skall ”vägleda er med hela sanningen”. I gamla översättningen, att Anden skall leda lärjungarna fram till hela sanningen. Är inte det att ta i ?

Själv tänker jag med stöd av hur evangelisten Johannes använder begreppet Sanning, i de här banorna. Sanning var för Jesus och är för hans lärjungar, blick för det väsentliga i tillvaron, öga för det avgörande. Sanning är att förstå vad livet går ut på. Det är inte kunskap i naturvetenskap, inte blick för logik, inte matematiskt sinne. Öga för vad livet går ut på, blick för vad som skall göras, kunskap om vad Gud vill med oss människor. Det är Sanning.

Detta vore nu gott och väl om inte texten trasslar till det för mig med sin precisering. Anden skall låta den troende veta vad som kommer att ske. Det betyder om man tar orden som det står att Anden skall hjälpa oss att tolka framtiden, d v s förutse världshändelserna.

Många kristna har tagit fasta på detta och gjort förutsägelser om framtiden. Den ena säkrare än den andra. Men alla har alltid tagit fel.

Kan orden möjligen förstås på annat sätt? I not i våra biblar föreslår bibelöversättarna, jag citerar, ”insikt i hela Guds plan för världens räddning”.

Själv går jag på bibelöversättarnas linje. Jag ser hela mitt liv som ett sökande efter Sanningen i betydelsen det väsentliga i livet. Och alltid söker jag utifrån min tro på Kristus, d vs utifrån min bild av Kristus, med andra ord utifrån den Kristusande som förmedlar till mig kunskap om denne Kristus. Att sen Kristusanden har blivit tydligare genom mitt dagliga studium av den heliga Skrift, att den blir än klarare i mina dagliga samtal med Gud i bön, är en annan sak. Om sånt och annat handlar inte detta bibelstudium utan andra.

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s