Bibelstudium i Vivalla den 2 maj 2018

(Se även nytt inlägg ”Med mina glasögon 3”, 19 18 Livet äger vi inte det har vi fått)

Bibelstudium i Vivalla den 2 maj 2018

10Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. 11Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.  12Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. (1 Johannesbrevet kap 4 v 10-12)

Då som nu, i religiösa sammanhang som i världsliga, ständigt samma dilemma. Å ena sidan värme, harmoni, mening, å den andra tillvarons obönhörliga makter som slår blint utan hänsyn till personen.

Ingen av människa född går frivilligt in i meningslösheten. Ingen vill tillåta tillvarons blinda makter att härja fritt. På allt sätt och i alla de sammanhang söker vi skapa så mycket  mening och trygghet som  det någonsin går.

En del av oss är kortsiktiga. Narkomanen är bland dem med kortaste sikt. Ögonblickets njutning blir livets mening. Andra har längre perspektiv; hemlivets och familjens lycka blir den borg vi skapar för att hålla meningslösheten borta. För åter andra blir ekonomisk stabilitet tillvarons bärande element. För ytterligare andra att skapa livsmöjligheter för dem som inga har. Många lever i förtröstan på Guds hjälp.

Intentionen är dock för oss alla densamma; vi försöker alla sätta gränser för meningslösheten.

Allt detta sagt för att visa att vi kristna inte är några särlingar. Vi gör som de andra. Vårt sätt är ett bland många, en unikt sätt visserligen, men det vi värjer oss mot skiljer oss inte från våra medmänniskor. Meningslösheten är allas fiende.

För 1 Johannesbrevets författare var syskonkärlek tecknet på att den kristne var bevarad. Den var ett uttryck för den kärlek som blivit verklighet för Johannes och dennes trossyskon i upplevelsen av och tolkningen av Jesu död på korset.

Ett märkligt offer var det Johannes såg för sin inre blick. Det var ett offer där Gud i Kristus var både offrare och offer,  och där offret skedde för att återupprätta det som genom synden blivit tillintetgjort. I kärlek skedde det betonar Johannes och till kärlek ledde det, till en inbördes kärlek bland Guds barn av det innerligaste slag.

Åter till utgångspunkten. Mening tycks alltid åstadkommas genom att människan i gemen försöker skydda sig, avgränsa sig från den kalla verklighetens sanning. Så gör också vi kristna. Vi gör det genom att sätta vår tilltro till den Kristus som fått oss att läsa verkligheten på ett sätt som påminner om det vi iakttagit hos Johannes. Med Jesusglasögon läser vi vår omgivning och med Jesusglasögon förstår vi Guds handlande. Vi läser med Johannes in Gud i händelserna vid Golgata. Och sen som en följd av det vi sett med vår inre blick älskar vi varandra i en innerlig syskonkärlek.

Så långt mitt försök att förstå den Johannes som givit oss dagens bibelord. Till detta måste emellertid fogas material hämtat från annat håll i Nya testamentet. Om inte blir bilden ofullständig. I sin iver att framhålla den inbördes kärleken glömde Johannes detta andra. Jag är den förste att förstå Johannes. Denne predikade för trossyskon som höll på att förlora sin första kärlek. Vad annat göra under dessa omständigheter än att åter förkunna den kärlek vars yttersta orsak är Guds kärlek i Kristus.

Detta andra som Johannes missat lär oss det nödvändiga i att spränga det värn mot meningslösheten vi genom vår tro byggt upp. Spränga för att också andra skall få möjlighet att finnas i det rum där enligt Johannes den inbördes kärleken råder.

Det tillhör den kristna trons innersta väsen att på livets skilda områden våga spränga för att skapa rum. Jag påstår att det för sant kristna karakteristiska å ena sidan är inbördes kärlek, å den andra villighet att spränga för att skapa rum. Iden inbördes kärleken ser jag vår kristna särart, i sprängningen vår trovärdighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s