Bibelstudium i Vivalla den 25 juli 2018

(Se även ”Med mina glasögon 3”, 30 18 Att ta tempen på sin egen indignation)

Bibelstudium i Vivalla den 25 juli 2018

Siarna får stå med skam, spåmännen blygas, alla måste dölja skägget, ty Gud svarar inte. 8Men mig har Herrens ande fyllt med kraft, med rättfärdighet och mod: jag kan visa Jakob hans brott, visa Israel hans synd. (Mika 3:7–8)

Förbundstrohet är det högsta av värden. Det lär oss profeten Mika i de tre första kapitlen av sina profetior. Däri är han samstämmig med den samtidigt framträdande profeten Jesaja. Mika vet också, liksom Jesaja, besked om hur det går när förbundstroheten ignoreras för livsmönster med andra förtecken. Han talar om brott, synd och Guds straff. Men han slutar inte där. Guds ande har uppfyllt honom själv, profeten, med kraft, rättfärdighet och mod. Därför förmår han brännmärka det onda och åter visa folket den rättfärdiga vägen, förbundstrohetens väg.

I Mika kapitel 1-3, kan den noggranne läsare lista vad det var som gått fel och därigenom också förstå vad som är den rätta vägen. Dessutom får läsaren kännedom om på vad sätt Gud tänker straffa dem som bryter förbundet med honom.

Det har runnit mycket vatten under broarna sen Mika profeterade och mycket har förändrats. Rätt och fel påverkas som bekant med tidens flykt. Nya omständigheter tvingar fram dessa förändringar. Det duger alltså inte att enbart försöka återskapa Mikas bild av verkligheten för att komma rätt. Det är bland annat stelbent kopierande  av det slaget som gjort religionen passerad bland tänkande människor. Kopierade samhällsmodeller, de må vara religiöst eller sekulärt anlagda, håller aldrig. De befinner sig för långt borta från verkligheten.

Däremot kan profeten Mikas ord läggas som allmän grund för oss, dagens kristna. Dennes syn på rättfärdighet och barmhärtighet, liksom i utvecklad form på förbundstrohet, bärs nämligen vidare av vår frälsare. Med sitt folk har Gud upprättat ett evigt förbund, det visste inte bara profeten Mika utan också Jesus.

Är det något som kristna i gemen har missat är det Guds förbund med sitt folk. Detta trots att inte bara Gamla testamentet utan även det Nya tar förbundet mellan Gud och hans folk som en självklar förutsättning. Men för detta blundar vi. Vår tankeförutsättning, kalla det ideal, är att mänskligheten hör samman i en enda stor enhet. Alla hör samman i ett enda stort gemensamt förbund. Först verkligheten tar oss ur vår idealism. Samhörighet växlar som bekant med utanförskap vare sig vi vill det eller inte. Vissa hör samman, andra befinner sig utanför. Först den som tar detta på allvar kan med realism handskas med samhällsproblemen.

Hur skall då vi kristna hantera detta problem? Vad har vi att ta till? Svar: Å ena sidan insikten att vi tillsammans med andra kristna lever i förbund med Gud, å den andra kunskap om hur vi skall hantera detta förbund. Insikt och hantering kan t o m sättas på formel. Å ena sidan skall vi prioritera gemenskapen oss troende emellan, å den andra sidan ständigt bära på en längtan att inkludera flera i vår gemenskap. Å ena sidan skall vi fördjupa oss i tro och inbördes samhörighet, å den andra villigt infoga nya medlemmar i vår gemenskap.

I dag lever vi i en internationalisering utan dess like. Denna ändar i kaos om vi inte inser nödvändigheten av fungerande samhällsgemenskaper med gemensamma grundvärderingar som grund. När jag reflekterar över detta associerar jag till det bibliska förbundstänkandet och inser att vi kristna borde ha bidrag att ge i den obönhörliga internationaliseringsprocessen. Vår formel för samhörighet duger även här. Nyckeln till en lyckad internationalisering blir med anknytning till det bibliska förbundstänkandet, vård av den inbördes samhörigheten kombinerad med villighet att foga in nya människor i gemenskapen. Förbundstänkandet i bibeln hjälper oss att kombinera sammanhållning med öppenhet.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s