Bibelstudium i Vivalla den 16 januari 2019

(Se även ”Med mina glasögon 4”, 4 19 Varför? ”Därför att jag tyckte om min pappa”

Bibelstudium i Vivalla den 16 januari 2019

Livet finns i Guds son

6Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen.  7Det är tre som vittnar:  8Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga.  9Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd: han har vittnat om sin son.  10Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son.  11Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son.  12Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. (1 Johannesbrevet kap 5 v 6-12)

 

Livet finns i Guds son, sade Johannesbrevets författare. Gud är det yttersta vittnet på detta. Och vi sentida kristna är överens med honom om den saken. Problemet är att den gamle som Johannesbrevets författare heter i 3 Johannesbrevet styrker sin tro på Jesus med en argumentation som för oss är i det närmaste obegriplig.

Skulle det vara nödvändigt? Ja, det var nödvändigt då i det läge han och församlingen befann sig. Ord som för oss är dunkla är ytterst svar på tal till grupper johanneskristna som på ett eller annat sätt spårat ur. I värsta fall hade dessa övergett sin kristna tro och blivit trons motståndare. Antikrister kallas dessa 1 Johannesbrevet.

Trots allt skall jag försöka mig på en tolkning. Jesus var den som kom ”genom vatten och blod” står det. Vad kan det betyda? Troligen är innebörden att Jesus först och främst skall förstås utifrån korset. Jesushemligheten avslöjas slutgiltigt när Jesus spikas upp på korset. I offret visar Jesus vad han stod för. Han vek inte av från sin kallelse ens i döden. Det straff som rättmätigen borde drabba onda människor fick han själv utstå. Det blev konsekvensen av att han vägrade vika undan från den väg som var honom förelagd.

Men vattnet då, vad står vattnet för? Förmodligen, om jag får spekulera, är det en hänvisning till dopets vatten. Som människorna omkring honom behövde dopets rening, behövde också han det. Det visar hur djupt hans solidaritet sträckte sig. I allt skulle han dela sin omgivnings villkor.

Varför detta tal? Därför att det bland de johanneskristna som Johannesbrevet är riktat till fanns de som tänkte på rakt motsatt sätt om sin frälsare. De tänkte sig honom som en himmelsk varelse som sänkte sig ned över sina tillbedjare och omvandlade dem till Ande, ren  Ande. Med det syndiga köttet ville dessa Johanneskristna inte ha med att göra.

Dessa som Johannesbrevets författare hade för ögonen kan också ha varit de som han tidigare i brevet kallar antikrister. Dessa var komna ur de johanneskristna leden, men vänt sin forna tro ryggen. Nu ville de tvärtemot det Kristus ville. Därav beteckningen antikrister.

Men, vittnar Johannesbrevets författare, mot allt detta avfall står att Gud har gett oss evigt liv, ”och det livet finns i hans son”. ”Den som inte har Guds son har inte livet”. Kort uttryckt betyder detta att det verkliga livet, det bestående livet och i förlängningen det eviga livet finns i tron på honom som ”kom genom vatten och blod”.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s