Bibelstudium i Vivalla den 3 april 2019

(Se även ”Med mina glasögon 4”, 14 19 För eget bästa så att det skall komma andra till del)

Bibelstudium i Vivalla den 3 april 2019

Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteus 28, slutet på vers 19)

2  Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt;  nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt,  som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet. (2 Korinthierbrevet kap 8, v 13 ff)

3(Om mannat som Herren gav de knotande israelitiska ökenvandrarna att äta)  Mose sade till dem: ”Det är den mat som Herren ger er att äta.  Och Herren har gett denna befallning: Samla så mycket av det som var och en behöver, ett omermått per person för samtliga. Varje husfar skall hämta till dem han har i sitt tält.” Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre.  När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde.  Mose sade till dem: ”Ingen får lämna kvar något av detta till i morgon.”  Men somliga lydde inte Mose utan sparade av det till nästa morgon. Då var det fullt av mask och luktade illa. Och Mose blev ond på dem. (2 Moseboken kap 16 v 15-20)

På ett eller annat sätt läser jag alltid bibeln framifrån och vandrar sen bakåt. Det betyder att jag börjar med Kristus och sedan förstår Gamla testamentet utifrån honom. I det här bibelstudiet som handlar om resursfördelning blev resultatet som följer.

(1). Först citerar jag det för mig allra viktigaste. Det är den uppståndnes sista ord till sina lärjungar. Han försäkrar de sina att han ända till tidens slut skall vara med dem. Detta ord tar jag till mig som ett ord riktat till mig personligen. På löftet att Jesus är med mig i såväl välgång som motgång  hänger för mig allt. Det är min tros själva centrum. Ingen lära i världen kan ersätta min tro på att Jesus finns vid min sida.

(2). Jag går vidare till Paulus. Citatet jag hänvisar till är hämtat från 2 Korintierbrevet där Paulus vädjar om ekonomisk hjälp till de kristna i Jerusalem. Det skall råda jämvikt kristna emellan, hävdar han. Det en har skall också den andre få del av. Det duger inte att de kristna i Korinth lever i välstånd och de i Jerusalem i fattigdom. Samhörigheten i en gemensam tro motiverar en utjämning. De kristna i Korinth bör ge av sitt överflöd till sina fattiga trossyskon.

(3)  När vi läser Paulus vädjan om hjälp till de kristna i Jerusalem lägger vi märke till att han hänvisar bakåt till Gamla testamentet. Närmare bestämt riktar han blicken mot berättelsetraditionerna i 2 Moseboken om Israels fyrtioåriga vandring genom öknen. Han pekar på mannat som Gud gav sitt nödställda folk att äta och om mannats fördelning, där ingen fick för mycket och ingen för litet. Var och en fick vad den behövde.

Först alltså i detta bibelstudium om den kristna trons själva hjärta, tron att den uppståndne i såväl medgång som motgång osynlig vandrar vid vår sida. Detta är själva hjärtpunkten i kristen tro. Glöm därför att kristen tro är förnuftsstyrd. Den är väckt och underhållen av kärlek till den Kristus som gav sig själv för oss. Kristen tro vilar inte på förnuft utan på kärlek.

Med den utgångspunkten låter jag mig ledas till Paulus och till  dennes slutsats om kristen solidaritet. Paulus för mig i sin tur till de gammaltestamentliga berättelsetraditionerna om uttåget ur Egypten. Dessa  stiliserade berättelser vet väl vad de vill. Samtidigt som de innehåller en kärna av historisk sanning syftar de till att befästa den judiska identiteten. Berättelserna är förkunnelse i berättelseform.

Hur ställer jag mig som kristen till dessa berättelser? Jag gör som Paulus, tar vara på det som leder till Kristus och som befruktar min  Kristustro. Allt som inte har det syftet lägger jag åt sidan.  Så läst  har jag idag begåvats med embryot till en på kristen gudstro grundad syn på resursernas fördelning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s