Bibelstudium i Vivalla den 10 juli 2019

(Se även ”Med mina glasögon 4”, 28 19 Berättelserna, narrativen och bibeln)

Bibelstudium i Vivalla den 10 juli 2019

Levande genom Kristus

1Ni var döda genom era överträdelser och synder  2den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. 3Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra.  4Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek  5att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta –  6och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. 7Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus.  8Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.  9Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.  10Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. (Efesierbrevet kap 2:1-10)

I kretsen kring Paulus kunde man skilja nu och då på sätt som texten beskriver. Svart hade blivit utbytt mot vitt. Tidigare levde de kristna i och omkring Efesus i en tillvaro omvälvd av överjordisk ondska. Ondskan hade smittat av sig på såväl samhälle som enskilda och lett till att människorna lät sig styras av egna önskningar och drifter och det med förödande resultat.

Det nya kom med Kristus vars ingripande innebar att de troende i en akt av gudomlig barmhärtighet och förlåtelsevilja fördes in i ett nytt sammanhang. Deras nya liv hade förvandlats till ett liv i Kristus, ett liv utifrån nya förutsättningar. Ont var förvandlat till gott, ”fursten över luftens rike” utbytt mot Kristi Gud och Fader.

Detta inte enbart för att komma de troende i Efesus till godo, utan lär oss textorden, dessutom för att utgöra ett exempel för kommande tider.

I dag skall följdriktigt detta exempel tillämpas på oss, en liten grupp i Vivalla inkluderande ett antal andra som följer dessa bibelstudier på nätet.

Om oss gäller att vi  har en annan världsbild än de kristna i Efesus. Vi tänker oss inte luften ovanför oss fylld av onda väsen som omger oss. Däremot vet vi väl att vi styrs av egna och andras inre drifter och önskningar och att dessa inte enbart är av godo. Ofta är de av den arten att de förleder oss att tänka i banor som trots allmänt, till och med lagfäst gillande, inte leder oss rätt.

Vi har också erfarenhet vid något som texten inte uttryckligen förutsätter. Det är ett slags blandexistens där eget har sammansmält med det liv som vi lever i Kristus.

Mot den bakgrunden framstår det som nödvändigt med reformation. Den reformationen har för mig personligen inneburit att granska tidens självklara förutsättningar mot bakgrund av  att jag dagligen söker efter Jesu vilja. Detta i ett ständigt pågående bibelstudium.

Så långt har jag kommit på den vägen att jag fått skärpa nog att kunna kritisera den värdegrund som i vårt land tas för given, dessutom ana nya sätt att tänka och värdera. I detta mitt sökande tror jag mig ha den levande frälsaren vid min sida. Ibland har det uppenbart varit så, vid andra tillfällen har jag alldeles uppenbart misstagit mig.

Mitt i allt detta står ett klart för mig. Mitt sökande efter nya vägar för mig och för andra är välsignat. Hjälparen, den helige Ande står vid min sida vare sig jag har misstagit mig eller är på rätt väg. Dessutom tror jag mig veta att där framme finns livet i Kristus, ett liv som är renat från tidens ondska. Det betyder att det liv som texten ovan vittnar om för mig ter sig  lik glimtar av en verklighet, vars fulländning hör himlen till.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s