Bibelstudium i Vivalla den 9 oktober 2019

(Se även ”Med mina glasögon 4”, 41 19 Eros och agape i förening)

Bibelstudium i Vivalla den 9 oktober 2019

Till församlingen i Smyrna

8Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna: Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen.  9Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik – och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.  10Var inte rädd för vad du skall få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och ni skall få lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans. 11Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. (Johannes uppenbarelse kap 2:8-11)

 

Jesus via ombud

Texten är hämtad från Johannes uppenbarelse (Uppenbarelseboken). Denna bok är tvådelad, del ett består av budskap från den uppståndne Jesus till ett antal församlingar, del två innehåller förutsägelser från den uppståndne Jesus om vad som skall drabba världen fram till fullkomningen (apokalyptik).  Jesus talar Uppenbarelseboken via sitt ”ombud” (mitt ord) Johannes. Inledningen till denna bok avslöjar detta i orden

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det

I detta bibelstudium tar jag fasta på just detta att Jesus talar till oss genom ”ombud”. Så är det nämligen alltid. I evangelierna är det evangelister som förmedlar vad Jesus sade och gjorde. Ingen lär kunna förneka att respektive evangelist satt sin färg på framställningen. Så är det stor skillnad mellan ex vis Matteusevangeliet och Johannesevangeliet.

Än mer färg på Jesus satte aposteln Paulus i sina brev. Detta av naturliga skäl. Paulus återger inte yttre händelseförlopp som evangelisterna. I stället tolkar han dem. Förmedling via tolkning skulle man kunna kalla detta sätt att läsa Jesus.

I Uppenbarelseboken är det den uppståndne Jesus Kristus som talar via Johannes ord. Sådant tal kallar vi profetior. Så kallade apokalyptiska profetior där framtidsskeendet avslöjas upptar större delen av denna bok. Dubbelt svårtolkade blir dessa genom att de är utsagda till kristna församlingar som hotas av utplåning genom förföljelser. Uppenbarelserna syftar bl a till att församlingarna skall orka härda ut. Frågan är hur vår välmående kristendom skall förstå dessa ord som till allt annat också  är genomsyrade av samtidens föreställningsvärld och föreställningar. Hur skall en nutida kristen hitta Jesus Kristus i dessa ord? Det har jag frågat mig mer än en gång.

Då är det enklare  att hitta Jesus i texten ovan som är riktad till församlingen i Smyrna. Här känner nämligen en församlingskristen som jag igen mig. Det är nämligen inte enbart de Smyrnakristna som har behövt kämpa för sin tro mot sådana och sånt som strider mot det Jesus stod för. I lika hög grad får vi göra det men på andra grunder.

Och både för dem och för oss gäller som textordet säger att vi är kallade att ”vara trogna intill döden” (Upp 2:10 c). Texten förutsätter att det är känt vad den troheten konkret innebär. Här är det värt att repetera detta. Det handlar ytterst som trohet mot evangeliet, glädjebudskapet att vi är älskade inte för vad vi borde vara utan för vad vi är. Och att vår del i vår egen frälsning består i att vi låter Jesus sluta oss till sitt hjärta.

Men så var det slutligen problemet att Jesus alltid når oss via ombud, ja att det undantagslöst är på detta sätt så länge vi lever. Det betyder att fel och misstolkningar drabbar till och med den till synes fullkomlige. Först i evigheten får vi helt och fullt bli om- och inneslutna i vår mästare och det utan allt vad missuppfattningar heter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s