Bibelstudium i Vivalla den 22 april 2020

(Se även ”Med mina glasögon 5” 17 20 Individualismen sedd med nya ögon)

Bibelstudium i Vivalla den 22 april 2020

1Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien,  2utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått.

3Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,  4till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen.  5Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

6Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag,  7för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. (Petrus första brev kap 1)

      Orden ovan utgör inledningen till 1 Petrusbrevet. Själv kan jag läsa dem på två sätt. Endera utgår jag från helheten eller också från delen. Utgår jag från helheten möter jag ett block av tankar som inte enbart  passar i en rundskrivelse till ett antal församlingar i Mindre Asien utan också generellt. Inte bara församlingar i Mindre Asien utan kristna församlingar överhuvudtaget har nämligen satt sin lit till Jesus, till hans kors, hans uppståndelse och till alla de löften som är förbundna med tron på honom. Precis som texten förutsätter.

Utgår jag däremot från delen, ovan markerat i spärrad stil, det som är äkta i min tro, satsar jag på att pröva mig mot denna äkthet för att sedan tolka helheten utifrån detta.

Det ena kan vara så gott som det andra. En samlad åskådning, sammanfattad som ovan i en rundskrivelse, kan få vi-känslan att förstärkas och tron att befästas. Så inte bara i kristna sammanhang utan också i många andra. Exemplen är många. För egen del kan jag ana LO-bakgrund hos ministrar bara de öppnar munnen i TV och uttalar några av kodorden i deras fackföreningspräglade narrativ.

Men å andra sidan måste man se kritiskt på berättelser som håller samman människor och grupper. Berättelser kan stelna och i stelnat skick mer stödja berättaren än berättelsen.

För att jag känner igen kodorden i LO-anslutnas narrativ betyder det inte att jag därför behöver ha ögon eller öron för vad deras berättelse står för i stelnad form. Däremot begriper jag mig på min egen kristna berättelse. Jag känner väl till  hur det blir när mitt narrativ har stelnat. Och det är ingen uppmuntrande kunskap.

Därför föredrar jag delen före helheten, d v s att pröva min egen tros äkthet. Och detta äkta ryms för min del innanför helheten, d v s i  den gemensamma kristna berättelsen om Jesu blod som renar och om hans uppståndelse som leder blodets rening in i historiens verklighet.

Den kristna berättelsen kan för den delen inte bli bättre. Svaret på livets fråga ligger i just Jesu offer. På det behöver jag inte tvivla.  Vad jag skall söka är mitt eget uppsåt inför detta offer. Mitt eget offer behöver vara så genomandat av Jesu offer att också mitt offer blir välsignande.

När detta blir verklighet förutsätter det ett växelspel. Dagligen behöver jag eftersöka det bärande i Jesu offer för att också mitt eget offer skall få liv.

Detta växelspel är inget latmansgöra. Det är heller ingen triumfresa. Ständigt måste jag fyllas på inifrån med förlåtelse och ny kraft. Om inte stelnar min berättelse och förvandlas i mina händer till dess motsats.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s