Bibelstudium i Vivalla den 9 febr 2022

Jag kommer till er för att hålla dom, och utan dröjsmål skall jag ställa trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare till svars och alla som förtrycker daglönare, änkor och faderlösa och som förfördelar invandrare – alla dem som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot.(Malaki 3 v 5)

Texten ovan är hämtad från profeten Malaki. Troligen uppträdde denna profet på 500-talet före Kristus i en tid då Juda stod under persisk överhöghet. Några sofistikerade sanningar lär man inte finna vid läsningen av denne profet. Skall man finna sådana får man tolka om, alternativt, om man är kristen, hårdhänt foga in profetens ord i den sanning som utgår från Kristus.

Men ändå, vad kan man inte läsa ut av bibelversen ovan när man tränger in bakom det primitiva skalet av profetens nyanslös dom. Är det inte uppenbart att Malaki skiljer mellan två kategorier människor, å ena sidan dem som har ansvar, å andra sidan dem som i sin utsatthet inte är i stånd att ta ansvar. Trollkarlar, äktenskapsbrytare och meneder står för den ena kategorin, daglönare, änkor, faderlösa och invandrare för den andra.

Och vem kan förneka det berättigade i detta.  Endera har man ansvar eller är man ur stånd att ta ansvar. Och nog är det så  att de som kan ta ansvar är skyldiga att svara för dem som inte förmår göra detta på egen hand. 

Man kan tycka att profeten är fyrkantig, primitiv och dömande. Men han dömer inte urskillningslöst. Det är de som har ansvar som har kraven på sig, inte de andra.

Glöm för ett ögonblick vad trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare och förtryckare står för. Det kan inte ens den mest finurlige bibelforskare veta. Ta istället tag i sanningen att den som äger förmåga också har ett ansvar. Och ansvaret gäller att måna om dem som inget har eller är fråntagna möjligheten att reda sig på egen hand. Inse dessutom att det är detta texten innerst inne skall förmedla.

Själv befinner jag mig mitt emellan dessa båda kategorier. Min kapacitet gör att jag fortfarande har ansvar, min situation att jag i vissa stycken är utlämnad åt andra.

Som utsatt är jag utlämnad till det allmänna och det allmänna är för mig konkretiserat i ett antal sjukvårdsbiträden och undersköterskor, i huvudsak av muslimsk härkomst, som tar hand om min dementa hustru samt månar om mig när jag gör mina dagliga besök på hemmet där min hustru vårdas.

Som ansvarstagande vårdar jag mig om ett antal människor, sköter hus och hem, skriver bibelstudier, studerar och sköter min hälsa för att ta det viktigaste. Här är jag utmanad, idag av profeten Malaki, men kanske främst av den Kristus som jag vigt mitt liv åt.

Låt oss ta vad profeten Malaki har att säga speciellt till mig. Självprövande måste jag ställa mig den frågan om jag månne tillhör dem om vilken profeten säger

Ni tröttar ut Herren med era ord. Men då säger ni: »Hur då tröttar ut?« Genom att säga: »Den som gör det onda är god i Herrens ögon. Sådana tycker han om.« Eller säga: »Var är Guds rättvisa?« (Malaki 2, v 17)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s