Bibelstudium i Vivalla den 19 okt 2022

Bibelstudium i Vivalla den 19 okt 2022

11Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. 12Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 13Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 14Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. 5 Mos 30:11-14

Först om textens sammanhang. Texten är hämtad från 5 Moseboken, eller som den också kallas, Deuteronomium, den andra lagen. Deuteronomium är till sitt innehåll en omskrivning av Mose agerande när denne ledde sitt folk ut ur Egypten. Boken  bär tydliga spår av att den tillkommit i en för det judiska folket svår tid. Svårare kunde det inte bli. Folket  var till sin existens hotat av världsmakten Assyrien. 

Deuteronomiums tillkomst brukar inom parentes härledas till Josias reform i samband med att man återfunnit förbundsboken/lagen i templet (se 2 Kung 23). Josia regerade Juda från 648-609 f Kr.

Summa summarum återspeglar Deuteronomium skrifttolkningen i en tid av nationell kris. Det mesta i boken lagt i Mose mun.

Som det var med Deuteronomium är det också med Nya testamentet vars innehåll måste förstås utifrån den religiösa revolution som Jesu framträdande innebar.

I krisen träffar man ibland rätt. Man ser det man annars är blind för. Ett exempel på detta är dagens text. Där blir det mitt i prick. De eller den som formulerat bibelordet i dag har fattat vad lagen innerst inne är bra för. I tider av normalitet vill gärna lagen bli enbart konstaterande. Si eller så skall du göra för att det skall gå dig väl. Men i motgång räcker det inte med konstateranden. Nu måste det till hjälp. Det måste lag till för att vi skall klara krisen. Och inte lag i allmänhet. Lagen måste bli ett med oss, ett med vårt innersta. Den behöver ta plats ”i mun och hjärta” för att vi skall reda oss i denna svåra situation, det är Deuteronomiums budskap i texterna ovan.

Överfört till vår situation här och nu för att det skall bli klart också för oss. Det hjälper inte med enbart hårda tag för att bekämpa brottslighet och rotlöshet. Om så miljoner regler sätts upp är det inte från reglerna som hjälpen kommer. Hjälpen måste komma inifrån, vara en resurs som inifrån övervinner det onda. För att tala i klartext. Med människor av den rätta ullen i ett land, kan inte gängbrottslighet och skjutningar ta överhanden

Eller för att gå till Nya testamentet och till Paulus. Denne säger det rakt ut. Lagen är nog bra, till och med fullkomlig. Men den räcker inte till för att vi skall nå till det mål som är utsatt för oss. Med Kristus för ögonen är det inget annat än tron på Kristus som för oss till målet. Av lag måste bli evangelium. 

Det betyder inte att lagen skulle vara ofullkomlig. Men när lagen tar plats i våra hjärtan får den, har inte minst Paulus lärt oss, heta tro. Och som det var för Paulus har det fortsatt att vara. Lag som fullkomnats i Kristus och som tagit sin boning i Kristi efterföljare kom i fortsättningen att heta tro.

Att den övergången inte är ett sidosprång lär oss dagens text. Vad handlar den om annat än tro? När lagens ”ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta” står detta för det som i kristet språkbruk heter tro.

I tider av kris utvecklades Gamla testamentets lagtro i denna riktning. Och i tider av kris kan det åter ske att Guds lag levandegörs för oss på motsvarande sätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s